Golden Hind Games

Golden Hind Games to studio tworzące gry AA razem z renomowanym wydawcą Toplitz Productions. Projekt nie jest jeszcze ogłoszony, ale gwarantujemy że jest ekscytujący <3

Zobacz kogo rekrutujemy:

Strefa Inwestora

Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000,00 złotych i dzieli się na 10.000.000 akcji o nominalnej wartości 0,01 złotych każda, w całości opłaconych.

Golden Hind Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie (03-994), ul. Wał Miedzeszyński 608

e-mail: ir@goldenhind.games

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000959436 posiadająca numer NIP: 9522225895 oraz numer REGON: 521496101

Kapitał zakładowy: 100.000 zł

Zarząd:
Dariusz Skrzypkowski – Prezes Zarządu
Łukasz Skrzypkowski – Wiceprezes Zarządu
 
Rada Nadzorcza:
Artur Kurasiński
Paweł Sawicki
Przemysław Marmul
Matthias Wuensche
Felix Regehr

Golden Hind Games Spółka Akcyjna, Wał Miedzeszyński 608, 03-994 Warszawa, Kapitał zakładowy: 100 tys. zł, KRS: 0000959436