Investor Relations 

Kapitał zakładowy spółki

Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000,00 złotych i dzieli się na 10.000.000 akcji o nominalnej wartości 0,01 złotych każda, w całości opłaconych.

Kontakt dla akcjonariuszy

Golden Hind Games Spółka Akcyjna

 

z siedzibą w Warszawie (03-994), ul. Wał Miedzeszyński 608

 

e-mail: ir@goldenhind.games

 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000959436 posiadająca numer NIP: 9522225895 oraz numer REGON: 521496101

 

Kapitał zakładowy: 100.000 zł

Organy Spółki

Zarząd:

Dariusz Skrzypkowski – Prezes Zarządu

Łukasz Skrzypkowski – Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

Artur Kurasiński

Paweł Sawicki

Przemysław Marmul

Matthias Wuensche

Felix Regehr